II. LEKCE

EXPOZICE

První úkol

Vyfoť 3 fotografie z jednoho místa:

  1. Podexponovaná (tmavá)
  2. Správná expozice (tak akorát)
  3. Přeexponovaná (světlá)

Druhý úkol

vyfotit fotku něčeho (třeba rostliny, věci pro odvážnější i zvířátek či lidí :D) tak aby objekt, který fotíme byl ostrý ale pozadí za ním bylo rozmazané a při tom byla Správná expozice. 

III. LEKCE

Kouzlo dlouhé expozice

Ne vždy je ostrá fotografie tím jediným a správným cílem našeho snažení. Snímky pořízené dlouhou expozicí mají své kouzlo a mnohdy neopakovatelnou atmosféru, která diváka přímo vtahuje do fotografie.

Za dlouhou expozici je možné považovat prakticky jakýkoliv expoziční čas, delší jak polovina sekundy (1/2) . Na snímcích s takto dlouhým časem se nevyhnete pohybové neostrosti, která je však zároveň oním výtvarným prvkem ve fotografii.


ÚKOL TŘETÍ

Vyfoť 1 fotografii na dlouhý expoziční čas.

Budete fotit tekoucí vodu. Při tomto fotografování je dobré aby fotoaparát byl pevně ukotven (stativ nebo ho stačí postavit na pevnou podložku). Na fotoaparátu nastavíme samospoušť a po zmáčknutí spouště, už se fotoaparátu nedotýkáme dokud se nedokončí exponování snímku (náhled snímku se objeví na obrazovce).