Zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je web Foto: Jana Vitková (dále jen "Správce"). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "Nařízení" - a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

  • Kontaktní údaje : e-mail, telefon

Účelem zpracování je poskytování elektronické služby objednání fotografických služeb, poskytovaných Správcem.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účel kontaktování ohledně poskytnutí fotografické služby.

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

IT specialistů, zajišťujícím provoz webu www.fotojanavitkova.cz.


Kontaktní údaje Správce:

e-mail: vikyja@fotojanavitkova.cz

Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně.